Bengt Olofsson

  • 1938.05.19 - 2021.09.15

Till minne av allas vår kära Bengt Olofsson.

Du fyllde ditt liv med glädje för alla, din förmåga att skapa och vänskap framkalla. Ditt insomnande lämnar ett tomrum så stort, nu får sången din ljuda bakom himmelens pärleport.

Till minne av allas vår kära Bengt Olofsson.

Du fyllde ditt liv med glädje för alla, din förmåga att skapa och vänskap framkalla. Ditt insomnande lämnar ett tomrum så stort, nu får sången din ljuda bakom himmelens pärleport.

Beställ blommor

Ge en gåva