Evert Hellqvist

  • 1924.09.02 - 2021.04.12

Det är vackrast när det skymmer All den kärleken himmelen rymmer Ligger samlad i ett dunkelt ljus Över jorden, Över markens hus /Pär Lagerkvist 1919
Kontakta Begravningsbyrån
Begravningsbyrån Vita Liljan
Västerhaninge
0850021333

Om begravningen för Evert Hellqvist 

Begravningen sker i kretsen av de närmaste.